Blog > Komentarze do wpisu

Prognozy inflacji na 2013 rok

Jaka może być inflacja w 2013 rokuJakie są prognozy inflacji na przyszły rok? Główny Urząd Statystyczny co miesiąc podaje dane o wskaźniku wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, zatem prognozy i założenia łatwo będzie można zweryfikować w ciągu nadchodzącego roku.

W listopadzie 2012 roku, w raporcie NBP, prognozowano – z 50 proc. prawdopodobieństwem – inflację na 2012 r. w wysokości 3,7 – 3,9 proc. W grudniu dowiedzieliśmy się, że inflacja w listopadzie 2012 r. spadła do 2,8 proc. w ujęciu rocznym. W tym samym raporcie, Narodowy Bank Polski przewidywał, że inflacja w 2013 r. spadnie do poziomu 1,8 – 3,1 proc.

W projekcie budżetu państwa na 2013 rok założono średnioroczną inflację w wysokości 2,7 proc.

NBP, 30 listopada 2012 r. opublikował informacje o oczekiwaniach inflacyjnych Polaków. W listopadzie spodziewaliśmy się, że średnia inflacja w kolejnych 12 miesiącach wyniesie 3,6 proc. 

Wygląda na to, że inflacja powinna znajdować się w przyszłym roku w okolicach celu inflacyjnego Rady Polityki Pieniężnej (2,5 proc. z odchyleniem +/- 1)

sobota, 29 grudnia 2012, mrobert

Wiadomości z sieci

Polecane wpisy