poniedziałek, 26 marca 2018

średnia pensja luty 2018Większość Polaków uzyskuje dochody z pracy. Czasami porównujemy własne pensje ze średnim wynagrodzeniem. Oceniamy czy zarabiamy dobrze, czy źle i wtedy warto postarać się o podwyżkę. A kiedy nasz szef nie ma zamiaru zwiększyć wynagrodzenia? Może powinniśmy znaleźć coś lepszego, co pozwoli nam zarabiać więcej ...

Wielkość płac sprawdzamy, na przykład w Internecie. Dobrym źródłem informacji są ogłoszenia naszego urzędu statystycznego. Co miesiąc Główny Urząd Statystyczny podaje, między innymi informację o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw. Trzeba przy tym pamiętać, że średnia pensja to tylko wielkość statystyczna i znaczna większość z nas wciąż zarabia o wiele mniej niż średnio.

Zgodnie z informacją Prezesa GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2018 r. wyniosło 4.599,68 złotych. 

czwartek, 09 czerwca 2016

Stopy procentowe NBP bez zmian

W dniu 8 czerwca 2016 r. zakończyło się dwudniowe, cykliczne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada zadecydowała o pozostawieniu stóp procentowych NBP na dotychczasowym poziomie.

Stopa referencyjna wynosi obecnie 1,50 proc. i mamy aktualnie najniższe stopy procentowe w naszej "nowożytnej" historii.

stopy procentowe NBPRada uważa, że w najbliższych kwartałach dynamika CPI będzie ujemna. Jednocześnie oczekiwane jest utrzymanie stabilnego wzrostu PKB. Głównym jego czynnikiem będzie popyt konsumpcyjny. Jednocześnie  niepewność wiąże się z ryzykiem pogorszenia koniunktury na świecie oraz wahaniami cen surowców. RPP podtrzymała ocenę, że obecny poziom stóp procentowych "sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną".

Profesor Marek Belka (Prezes Narodowego Banku Polskiego) pytany na konferencji prasowej o ewentualne obniżki stóp procentowych powiedział:

Mamy do czynienia z jednej strony ze zjawiskami, które rzeczywiście mogłyby nas skłaniać do myślenia o obniżkach, a z drugiej strony ze zjawiskami, które nas kierują w zupełnie inną stronę. Dane za pierwszy kwartał niewątpliwie rozczarowały, spodziewamy się jednak, że jest to zjawisko przejściowe. Zresztą pierwszy miesiąc drugiego kwartału już pokazał nam zdecydowane odbicie."

czwartek, 31 marca 2016

Podwyżki w Biedronce 2016

Właściciel Biedronki (firma Jeronimo Martins Polska) poinformował o podwyżkach wynagrodzeń dla pracowników. Od 1 kwietnia 2016 roku pensja kasjera-sprzedawcy z trzyletnim stażem pracy wzrośnie w Biedronkach z 2.200 zł brutto do 2.450 zł brutto. 

Pierwsza pensja w Biedronce, po rozpoczęciu pracy, wyniesie teraz 2.250 zł brutto. Dotychczas można było liczyć na 2.000 zł, zatem wynagrodzenie wzrasta o 12,5 proc.  Jest to ponad 20 proc. więcej od minimalnej płacy obowiązującej w naszym kraju. Pensja rośnie wraz z upływem stażu pracy. Większość pracowników otrzymuje też premie - do 350 złotych miesięcznie.

 podwyżki pensji w Biedronce 2016

Jeronimo Martins Polska jest aktualnie największym prywatnym pracodawcą w kraju. Zatrudnia ponad 55.000 pracowników. Podwyżki wynagrodzeń w roku 2016 będą kosztować firmę dodatkowe 80 milionów złotych.

piątek, 25 marca 2016

Dużo radości, spokoju, ciepła,

rodzinnego i pełnego słońca nastroju,

pogody ducha, miłości,

krótko mówiąc - 

Wspaniałych Świąt Wielkanocnych

życzenia wielkanocne 2016

życzy

Szanownym czytelnikom bloga

Kredyty Lokaty Konta

autor

niedziela, 28 lutego 2016

 

Nowe monety kolekcjonerskie

25 lutego 2016 r. Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu nowe monety kolekcjonerskie. Upamiętniają one 200. rocznicę powstania Uniwersytetu Warszawskiego.  Wprowadzone zostały: moneta złota o nominale 200 zł i srebrna 10 zł.

Na rewersie monety złotej mamy godło Uniwersytetu Warszawskiego nad częścią ozdobnej bramy głównej uczelni, po lewej stronie - element budynku wydziałów Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej. Na awersie jest górna część otwartej bramy głównej szkoły.

Z kolei na rewersie dziesięciozłotówki umieszczono wejście do hallu katalogowego Biblioteki Uniwersyteckiej. Jest też otwarta księga wieńcząca wejście do gmachu, a po lewej – godło Uniwersytetu. Na awersie monety widzimy logotyp obchodów dwusetlecia Uniwersytetu wraz z hasłem  jubileuszu: „Dwa stulecia / Dobry początek". Monety zaprojektowała Dominika Karpińska-Kopiec.

Ceny – odpowiednio – 2 800 zł i 110 zł.

 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 26